KONTAKT

BRATISLAVA

KOŠICE

LOBO GROUP s.r.o

adresa prevádzky

Agátová 40

841 01 Bratislava

-


poštová adresa

LOBO GROUP s.r.o

Agátová 40

841 01 Bratislava

LOBO GROUP s.r.o.

pobočka Košice

Magnezitárska 9

040 13 Košice

kontakty Košice

Ing. Pavol Godiš

Mobil: 421 917 279 603

Tel.:   421 55 671 1455

E-mail: kosice@lobo.sk

Dokončiť nákup